Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang - An Toàn Khu II- Đình Lỗ Hạnh - Đền Y Sơn

Bắc Giang - An Toàn Khu II- Đình Lỗ Hạnh - Đền Y Sơn
  • Từ ngày 20/08/2021
  • Số ngày 1 Ngày
  • Khoảng cách km
  • Số địa điểm 3 địa điểm
  • Bình luận
  • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
  • 08:00

    Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

  • 10:00

    Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

  • 14:00

    Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.