Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung
Điểm du lịch di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung

Introdution

Price: Free

Phone: 0204.3874148

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn

Address: lang Yen Ninh Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Theo sử sách, Thân Nhân Trung (1419-1499), quê ở làng Nếnh, trấn Kinh Bắc, nay là tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh. Dưới triều vua Lê Thánh Tông, ông giữ chức Hàn Lâm viện Thị độc, Lễ bộ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc tử giám Tế tửu, Nhập nội phụ chính và Tao đàn Phó Đô nguyên súy.  Ông là người khai khoa đầu tiên cho 10 vị tiến sĩ làng Yên Ninh. Ông có câu nói nổi tiếng thể hiện tư tưởng lớn về văn hoá - giáo dục: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn...”. Tên ông được khắc trên một trong số các tấm bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám, được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, khơi dậy niềm tự hào của người dân Bắc Giang về tinh thần hiếu học, coi trọng hiền tài, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mở hướng phát triển du lịch văn hóa, ... View more

Map

Introdution

×

Theo sử sách, Thân Nhân Trung (1419-1499), quê ở làng Nếnh, trấn Kinh Bắc, nay là tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh. Dưới triều vua Lê Thánh Tông, ông giữ chức Hàn Lâm viện Thị độc, Lễ bộ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc tử giám Tế tửu, Nhập nội phụ chính và Tao đàn Phó Đô nguyên súy. 

Ông là người khai khoa đầu tiên cho 10 vị tiến sĩ làng Yên Ninh. Ông có câu nói nổi tiếng thể hiện tư tưởng lớn về văn hoá - giáo dục: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn...”. Tên ông được khắc trên một trong số các tấm bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám, được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, khơi dậy niềm tự hào của người dân Bắc Giang về tinh thần hiếu học, coi trọng hiền tài, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mở hướng phát triển du lịch văn hóa, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung trên quê hương của ông tại tổ dân phố Yên Ninh.

Năm 2016, ngôi đền được UBND huyện Việt Yên khởi công, phục dựng, tổng mức đầu tư 96,8 tỷ đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành với các hạng mục gồm: Đền thờ, sân hành lễ, tả vu, hữu vu, nghi môn nội, nghi môn ngoại, tháp bút, lầu bát giác, nhà bia, các công trình phụ trợ. 

Đặc biệt, tượng đài Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung được xây dựng  với tổng chiều cao 10,2m (tượng 7,2m; bệ tượng 3m). Hiện UBND huyện đang tiếp tục xây dựng bức phù điêu phía sau tượng đài. Qua đó tạo thành quần thể công trình kiến trúc cổ kính, nghệ thuật, văn hóa, là điểm đến du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng địa linh nhân kiệt. 

Với các giá trị tiêu biểu của di tích, tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xếp hạng đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung là Di tích lịch sử cấp tỉnh; tháng 12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang công nhận đây là điểm du lịch của tỉnh.

Một số hình ảnh tại đền thờ 

 

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment