Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Introdution

Price: Free

Phone: 0912525956

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: phongvh_tanyen@bacgiang.gov.vn

Address: Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây đã ghi dấu một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng; đó là ngày 11-3-1948,  Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư, Bác nêu 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Từ đó đến nay, 6  điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho toàn lực lượng CAND. Đến Khu lưu niệm, điểm nhấn đặc sắc nhất là Tượng đài Bác Hồ cao 7 mét ánh màu đồng đỏ. Phía sau là bức phù điêu chạm khắc tinh xảo làm bằng chất liệu đá xanh dài 50 mét, cao 13,5 mét; trên bức phù điêu khắc họa hình ảnh thể hiện hoàn cảnh ra đời của lá thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII có nêu tư cách người công an cách mệnh và một số hình ảnh tiêu biểu của lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND trong 70 năm qua.

Map

Introdution

×

Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây đã ghi dấu một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng; đó là ngày 11-3-1948,  Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư, Bác nêu 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Từ đó đến nay, 6  điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho toàn lực lượng CAND. Đến Khu lưu niệm, điểm nhấn đặc sắc nhất là Tượng đài Bác Hồ cao 7 mét ánh màu đồng đỏ. Phía sau là bức phù điêu chạm khắc tinh xảo làm bằng chất liệu đá xanh dài 50 mét, cao 13,5 mét; trên bức phù điêu khắc họa hình ảnh thể hiện hoàn cảnh ra đời của lá thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII có nêu tư cách người công an cách mệnh và một số hình ảnh tiêu biểu của lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND trong 70 năm qua.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment