Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Phố thanh xuân Thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang
phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn
0969522995

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Thanh Thanh có tổng 9 phòng trong đó có 2 phòng đôi và 7 phòng đơn

Giáo dao động từ 250.000 đến 350.000

Những điểm lân cận

Bản đồ