Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Nhà nghỉ Thu Luyến

số 06 , võ nguyên giáp, An Châu Sơn Động
trungtamxtdlbg@gmail.com
0964222393

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ thu luyến có tổng số 12 phòng trong đó có 02 phòng đơn và 10 phòng đôi

Sđt: 0964222393

Những điểm lân cận

Bản đồ