Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bắc Giang tăng cường quản lý nhà nước đối với các khu, điểm du lịch tự phát

25/04/2023 721 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu, điểm du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương rà soát các yếu tố phức tạp về an ninh, an toàn, nguy cơ đối với từng điểm du lịch tự phát.

Theo đó, Sở VHTT&DL đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch tự phát, nơi có hồ, sông, suối, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ. Đẩy mạnh tuyên truyền để du khách, người dân biết những nguy cơ gây mất an ninh, an toàn về người và tài sản tại các khu, điểm du lịch tự phát tại địa phương.

Khẩn trương rà soát các yếu tố phức tạp về an ninh, an toàn, nguy cơ đối với từng điểm du lịch tự phát tại địa phương cắm các biển báo, biển cấm, biển báo nguy hiểm, kịp thời xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về hoạt động du lịch tự phát đối với loại hình này. Có biện pháp kiên quyết không cho tổ chức, cá nhân tiếp tục khai thác, kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các loại hình vui chơi, giải trí mặt nước, sông, hồ, trò chơi mạo hiểm khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê các điểm du lịch có tiềm năng trở thành khu, điểm du lịch, có đủ điều kiện để lập hồ sơ công nhận điểm du lịch, khu du lịch theo quy định gửi về Sở VHTT&DL (qua Phòng Quản lý Du lịch) trước ngày 05/5/2023.

Giao Thanh tra Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các hoạt động kinh doanh du lịch; kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Chú trọng thanh tra, kiểm tra các khu, điểm du lịch tự phát, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chưa bảo đảm các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định, các cơ sở tự ý treo biển hiệu, loại hạng kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Báo Bắc Giang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu