Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Bộ VHTTDL đẩy mạnh các nền tảng số du lịch tầm quốc gia, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, thống nhất

16/10/2023 633 0

Vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL để tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Kế hoạch được ban hành căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiệm vụ cụ thể Lãnh đạo Bộ giao tại Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2023, đồng thời nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10/2023).

Theo kế hoạch, đối với lĩnh vực du lịch, Bộ VHTTDL sẽ tập trung phát triển theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin và trải nghiệm trực tuyến cho khách du lịch trước khi thực hiện chuyến đi và trong khi thực hiện chuyến đi theo thời gian thực. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực du lịch, mỗi doanh nghiệp du lịch là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp công nghệ đầu tư phục vụ du lịch; phát triển các nền tảng số kết nối cung và cầu về du lịch.

Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số du lịch trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp du lịch đóng vai trò nòng cốt và khách du lịch tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ hoạch định chính sách, lập kế hoạch kinh doanh, tối ưu hóa, cải thiện chất lượng dịch vụ và đưa ra các gói ưu đãi cho khách du lịch. Điều tra, đánh giá, phân loại và số hóa tài nguyên du lịch, cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, thị trường du lịch Việt Nam.

Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch, phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch, kết nối doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch trong nước với các nhà phân phối, đại lý du lịch trực tuyến và các sàn giao dịch du lịch trực tuyến lớn, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối, đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch, tạo ra các gói du lịch hấp dẫn cho từng phân khúc khách du lịch. Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ kết hợp giữa kênh thực và kênh số; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch; ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển các phần mềm, tiện ích thông minh hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ khách du lịch.

Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ phát triển bảo tàng số, du lịch số. Xây dựng mạng lưới hệ thống bảo tàng số, kết nối, chia sẻ tài nguyên tri thức từ hệ thống tư liệu tại các bảo tàng trên cả nước.

Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về du lịch thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành du lịch.

Thời gian qua, để thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung phát triển các nền tảng số ở tầm quốc gia của ngành du lịch nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách, bao gồm Thẻ Việt - Thẻ du lịch quốc gia; Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”; Nền tảng Quản trị và kinh doanh du lịch; Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch; Hệ thống vé điện tử; hệ thống thuyết minh đa phương tiện…

Để tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động, trong 2 năm qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hướng dẫn về chuyển đổi số du lịch tại nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lào Cai, Cần Thơ, Sơn La, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Ninh Thuận… Mục tiêu đặt ra là tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ VHTTDL)

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu