Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

BẮC GIANG TỔ CHỨC XÚC TIẾN ĐIỂM ĐẾM VÀ THAM GIA CÁC SỰ KIẾN TRIỂN LÃM, QUẢNG BÁ DU LỊCH TRONG NƯỚC

27/10/2023 25/01/2024

610 0

Nhằm mục đích quảng bá tài nguyên, xúc tiến điểm đến du lịch trong tỉnh, liên kết xây dựng, phát triển thương hiệu, sản phẩm dịch vụ du lịch. Giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh đến du khách trong nước quốc tế. Hỗ trợ các hoanh nghiệp du lịch, dịch vụ hợp tác, giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mở rộng mối quan hệ giữa các làng nghề, cơ sở sản xuất với cơ sở kinh doanh dịch vụ và du khách…Theo đó từ tháng 11 - 12/2023 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch, tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và đăng ký tham gia các sự kiện xúc tiến, quảng bá du trong và ngoài tỉnh với nhiều hoạt động phong phú đa dạng.

Về công tác tham gia, tổ chức các sự kiến trong tỉnh, gồm các hoạt động sau: Tổ chức Khảo sát du lịch cộng đồng và Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 từ ngày 09/11/2023 đến ngày 11/11/2023; Tham gia triển lãm trình diễn kết nối cung cầu công nghệ tại sự kiện “Ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023 (Techfest Bắc Giang 2023)” từ ngày 10/11/2023 đến ngày 12/11/2023, tại thành phố Bắc Giang do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Về công tác tham gia trưng bày, quảng bá tại các sự kiện ngoài tỉnh gồm: tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống" tại Ninh Bình năm 2023. Thời gian từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam – Bộ VHTTDL; “Triển lãm Xúc tiến quảng bá du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng và phụ cận, Vĩnh Phúc 2023”, Thời gian từ ngày 23/11/2023 đến ngày 26/11/2023. Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, TT&DL Vĩnh Phúc; Liên hoan Ẩm thực làng nghề Bắc Ninh 2023. Thời gian dự kiến từ ngày 01/12/2023 đến ngày 05/12/2023. Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, TT&DL Bắc Ninh.

Hiện nay Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang đã có công văn mời các doanh nghiệp, HTX, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; nhà hàng, khách sạn; HTX làng nghề trên địa bàn, quan tâm phối hợp tham gia các hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản phẩm đặc trưng của các địa phương tại các sự kiện./.

Hồng Bưởi

Bản đồ

Lịch trình mẫu