Được phát triển bởi Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

Thông báo: Bắc Giang tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch lần thứ 2 năm 2024

06/03/2024 30/08/2024

2821 0

           Nhằm  tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh vùng đất con người, hệ thống tài nguyên và các điểm tham quan du lịch của tỉnh Bắc Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó góp phần xúc tiến, quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời hướng tới xây dựng ngân hàng dữ liệu hình ảnh, phát triển du lịch thông minh của tỉnh. Ngày 05/3/2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ 2. Theo đó thời gian  nhận ảnh dự thi từ tháng 3/2024 đến hết tháng 8/2024. Tác phẩm dự thi “Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang” phải là những tác phẩm được chụp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ tháng 01/2020 đến hết tháng 7 năm 2024. Các tác phẩm dự thi chưa đạt giải tại các Cuộc thi trong nước và quốc tế. Thời gian chấm vòng Sơ khảo tháng 9 năm 2024; chấm vòng Chung khảo tháng 11 năm 2024; Tổng kết, trao giải thưởng  tháng 11 năm 2024. 

Điềm du lịch cộng đồng Bản Ven - Ảnh Văn Dương

          Về Cơ cấu và giá trị giải thưởng: 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng;  03 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng;  05 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; Giải phụ: Giải ảnh đẹp tiêu biểu cho các khu, điểm du lịch trị giá: 1.000.000 đồng….

 Vật Cầu Nước làng Vân -  Giải nhất cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ nhất năm 2019 của tác giả Trần Tuấn

          Được biết năm 2019 tỉnh Bắc Giang đã tổ chức  thành công cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ nhất, giải nhất thuộc về bức ảnh Vật cầu nước (hay Vật cầu Bùn) Làng Vân, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” do tác giả Trần Tuấn  sáng tác.

      Để tham gia cuộc thi  Ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024 quý khách gửi ảnh vào địa chỉ mail: anhdepdlbg2024@gmail.com. Để tìm hiểu thể lệ cuộc thi quý khách truy cập vào mã Qrcode sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã qrcode thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch Bắc Giang lần thứ 2 năm 2024

                                                                                                          Văn Dương

Bản đồ

Lịch trình mẫu